Tháng: Tháng Mười 2019

Tiền mãn kinh có thể khiến thời gian của bạn gần nhau hơn không?

Thời kỳ tiền mãn kinh có ảnh hưởng đến thời kỳ của bạn không? Tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp trong đời sống sinh sản của người phụ nữ. Nó thường bắt đầu trong khoảng từ giữa đến cuối thập niên 40, mặc dù nó có thể bắt đầu sớm hơn. Trong thời …

Tiền mãn kinh có thể khiến thời gian của bạn gần nhau hơn không? Read More »